در جهان بیش از دویست هزار نشریه علمی منتشر می‌شود که کمتر از بیست هزار از آنها داری نمایه‌ WOS بوده و حدود سی و دو هزار از آنها دارای نمایه Scopus می باشند. از هزاران نشریه دارای نمایه‌های معتبر بین‌المللی، سه هزار نشریه محور علم بوده و نتایج تحقیقات اصیل علمی در آنها به چاپ می‌رسند و نشریات دیگر به توسعه نتایج تحقیقات چاپ شده در نشریات محوری می‌پردازند. هر روز ناشرین جدیدی ایجاد می‌شود و نشریات جدیدی منتشر می‌شود. آنچه در تشخیص نشریه مهم است، در درجه اول ناشر و در درجه دوم نمایه‌های معتبر بین‌الملی آن است. معتبرترین نمایه بین‌المللی مؤسسه اطلاعات علمی کلاریویت آنالیتیکس (تامسون رویترز) است که در هر سال یکبار ارزیابی سالانه نشریات تحت پوشش خود را تحت عنوان JCR منتشر نموده و در آن معیارهای ارزیابی مختلفی را برای نشریات گزارش می‌کند. فاکتور تأثیر، فاکتور ایگن و تعداد ارجاعات از جمله شاخصهای هر نشریه محسوب می‌شوند که برای نشریات حوزه علوم و همچنین علوم اجتماعی گزارش می‌شوند و در اینجا طی جداولی داده می‌شوند.